Home

Welkom

Figurentheater DRAAD uit Roeselare acteert hoofdzakelijk met houten draadpoppen maar biedt ook diverse poppen-gerelateerde activiteiten aan. De groep brengt theatervoorstellingen op verplaatsing en heeft zijn vaste stek binnen het kunstencentrum “DE KLEINE STOORINGHE”.

DRAAD-poppentheater vzw heet u hartelijk welkom op onze website!

Prijzen

Vaste toegangsprijs: 6,50 euro

Vrijetijdspas: 3,25 euro

Jawel en DRAAD gaat energiek door...

DRAAD-poppentheater is al 45 jaar bedrijvig, doende, druk, dynamisch, kwiek en creatief  bezig met poppen, maskers, schimmen en theater.
We bereiden ons nu vlijtig voor om in 2024 verder uit te pakken !
Na geslaagde optredens deze maand met 'Draakjes' volgt 'Kattenkronkels', een korte zwarttheatervoorstelling i

Lees verder